Tour du lịch Nhật Bản

Tour du lịch Nhật Bản

Du lịch nhật bản đã trở thành điểm vàng trong bản đồ du lịch Nhật Bản của nhiều du khách. Đến đây, du khách có thể được đắm mình trong lịch sử Nhật Bản và văn hóa trong một ngày và có được một cái nhìn thoáng qua của tương lai

Tour du lịch Nhật Bản

Mùa Lá Đỏ Nhật Bản: Nagoya - Nara - Osaka - Kyoto 5 ngày 4 đêm

K.hành: 04,27/09/2017
P.tiện: Máy Bay
K.sạn: 3-4*
Giá: 23.499.000đ

Chi tiết »

Tour du lịch Nhật Bản

Sài Gòn - Nhật Bản: Tokyo - Yamanashi - Shizuoka - Kanagawa 4 ngày 3 đêm

K.hành: 18,25/10/2017
P.tiện: Máy Bay
K.sạn: 3-4*
Giá: 26.900.000đ

Chi tiết »

Tour du lịch Nhật Bản

Sài Gòn - Nhật Bản: Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka 6 ngày 5 đêm

K.hành: 14/12/2017
P.tiện: Máy Bay
K.sạn: 3-4*
Giá: 32.900.000đ

Chi tiết »

Tour du lịch Nhật Bản

Sài Gòn - Tokyo - Hitachi - Hakone - Fuji - Narita 5 ngày 4 đêm

K.hành: 18/09/2017
P.tiện: Máy Bay
K.sạn: 3-4*
Giá: 25.900.000đ

Chi tiết »

Tour du lịch Nhật Bản

Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Kobe - Nagoya - Phú Sỹ - Tokyo 6 ngày 5 đêm

K.hành: 13,27/10/2017
P.tiện: Máy bay
K.sạn: 3 sao
Giá: 32.900.000đ

Chi tiết »

Tour du lịch Nhật Bản

Nhật Bản: Osaka - Kyoto - Kobe - Nagoya - Phú Sỹ - Tokyo 6 ngày 5 đêm

K.hành: 21,23/11/2017
P.tiện: Máy bay
K.sạn: 3 sao
Giá: 32.900.000đ

Chi tiết »

Tour du lịch Nhật Bản

Hà Nội - Tokyo - Núi Phú Sỹ - Kyoto - Osaka 6 Ngày 5 Đêm

K.hành: 2/5/2017
P.tiện: Máy bay
K.sạn: 3 sao
Giá: 34.900.000đ

Chi tiết »

Tour du lịch Nhật Bản

Thiên Đường Hoa Nhật Bản Tokyo – Utsunomiya - Yamanashi – Núi Fuij – Nikko 5 Ngày - 4 Đêm

K.hành: 01,07,13,20/11/2017
P.tiện: Máy bay
K.sạn: 3 sao
Giá: 26.900.000đ

Chi tiết »
Bình luận